Skoltransport

Skoltransport

För att göra Era ändringar ringer Ni tfn: 0911-23 32 25 . Vid kontakt med Taxi ring vardagar mellan kl 07-16. Gäller det större förändringar eller problem som Ni vill tala om så begär att få tala med Annica Johansson som är skolansvariga.

Gäller det akuta ärenden såsom av eller på bokning, sjukdom osv går det oftast bra att tala direkt med den som svarar.

Är det däremot en ändring av t.ex. schemat så det inverkar att det blir fler trp, att ditt barn inte kan samåka som det är tänkt, en merkostnad för Kommunen helt enkelt, då tar Ni kontakt med Barn & utbildning skolskjutshandläggare: skolskjutsar@pitea.se på tfn: 0911-69 60 00