Reklam på våra bilar

Vi förändrar vår profil på taxibilarna, för att anpassa oss enligt Sverigetaxiconceptet. Vi kommer även i fortsättningen erbjuda reklamplats på våra bilar.
För ytterligare info om priser och lediga reklamplatser, kontakta 0911-141 20